kk44kk

kk44kk:kk44kkHBGD-2020-004成交结果公告

2020-05-08 13:54:00

采购项目名称:kk44kk“毛泽东号”机车长刘钰峰技能大师工作室HXD3C机车全面检查及非正常故障处理系统购建项目

采购项目编号:HBGD-2020-004